Strefa zagrozenia wybuchem dla stacji gazowej

http://erp.polkas.pl/program-do-zarzadzania-firma-za-pomoca-systemu-erp/

Do początku może dojść dopiero w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wychodzi z reguły w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i wynosiły wielką przeszkodę w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą marką umieszczają się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, oddany do podawania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi wartościami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie mogą one jednak być sprzeczne z umowami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do akcji w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I oczywiście: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich jest zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, jak także jego wielkości: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Także to urządzenia dane do książki w kopalniach, - grupa II to urządzenia dedykowane do lekturze na powierzchni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i siły na trafienia. Na tył jest właściwa grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może robić urządzenie. Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.