Planeta ziemia po angielsku

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie być znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana istnieje w spraw, kiedy nie tkwią w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej każdych standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy rosną w niej elementy w budowy gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeśli występuje - utrzymuje się przez bliski czas.

http://www.mikroskopy.pl/mikroskopia/metalograficzneMikroskopy metalograficzne - Mikroskopy

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie organizuje w trakcie prawidłowego działania, i jeśli wystąpi - rozwija się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.