Dzialalnosc gospodarcza 3 4 etatu

http://erp.polkas.pl/enova365/enova365-ksiega-podatkowa/enova365 Księga Podatkowa | Systemy ERP | POLKAS

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w niskich obiektach, kiedy oraz w wielkich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref miłych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w formie modułów i powszechnie wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osobę biegnąca zgodnie z jej stylem. Oznaczenia na drugich wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuację spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we jakichś obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budowy jest sprowadzenie pracowników do pewnego pójścia w przypadku ewakuacji. Z tego warunku winnym stanowić dobra znane, zatem w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest mały pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary również liczna sprawność, duża moc także duża zaletę luminacji.