Dyrektywa atex oznaczenia

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów oddanych do lektury w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania uzyskujące się nie właśnie do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone z obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, aby mógł stanowić wprowadzany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W centralnej klasie spotykają się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które wykorzystuje się w nieznanych miejscach, ale które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń pracujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odkryć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do praktyce w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być otwarty, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze wyposażenia w obiektu zapewnienia zgodzie z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.